ØKE KOMPETANSE INNENFOR ARBEIDSLIV OG SERIØSITET? 

LITT FOR KOMP%!-?LISERT Å BEVISE AT DU ER 

 EN PROFESJONELL AKTØR? 

VÅRT DNA BIDRAR TIL BYGGING AV SERIØSE AKTØRER 

28 mrd


HVERT ÅR TAPER NORGE MINST 28 MRD PÅ GRUNN AV ARBEIDSLIVSKRIMINALITET

#1


HELDIGVIS FINNES VI SOM KAN HJELPE BYGGHERRE OG LEVERANDØRER MED SERIØSITETSARBEIDET

260.000


OVER 260.000 ARBEIDSTAKERE I BYGG OG ANLEGG BLIR DIREKTE OG INDIREKTE PÅVIRKET AV KRIMINELLE AKTØRER I BRANSJEN  

Bidra til økt kontroll på verdikjeden og sikre ivaretakelse av regelverkskrav

#Seriøsitet # A-krim # HMS #Ytre Miljø # Security #Bærekraft

Økt samfunnsnytte-gjort enkelt

bilde 3 verifid
bilde 1verifid
bilde 2verifid

System og kompetanse- samlet